Kırsal Kalkınmada Uzman Ellere 100 Bin TL Hibe

  • Yazının Tarihi: 25 Aralık 2019
  • Yazar: KKD
  • Yazarın bu yazısı 1329 defa okundu.
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

‘’Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’’ hibe başvuruları başladı

Proje; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 2019-2020 yıllarında 4 pilot ilde (Amasya, Düzce, İzmir, Mardin) yürütülecektir. Pilot illerin kırsal alanlarında tarım ve ormancılık sektörlerinde girişimciliği desteklemek, bu sektörlerde yürütülen faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını sağlamak ve örnek teşkil edecek projelerin uygulanması hedeflenmektedir.

KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR?

Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim alanlarında yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı projeler için müracaat edebilirler.

BAŞVURU YAPACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak,

• Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak,

• Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan veya emekli olmamak,

• Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

• Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

• Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

• Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve Arı Yetiştiricileri Birliği’ne üye olmak,

• Bakanlığımızca daha önce uygulanan aynı hibe desteklemelerinden faydalanmış olmamak.

UYGULANACAK PROJE KONULARI

I. Hayvansal üretime yönelik projeler

• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

• Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

• İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

• Bu konulara ilişkin işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler.

II. Bitkisel üretime yönelik projeler

• Kapama meyve bahçesi tesisi,

• Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

• Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, • Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

• Ormancılık projeleri,

• Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,

• Odun dışı orman ürünleri projeleri,

• Bu konulara ilişkin işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler.

III. Su ürünleri üretimine yönelik projeler

• Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,

• Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

• Bu konulara ilişkin işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler.

IV. Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler

• Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

• Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

• Bu konulara ilişkin işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler.

DESTEKLEME MİKTARI NE KADAR OLACAKTIR?

Uygulanacak projelere 100 bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılacaktır. Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanacaktır.

BAŞVURU NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön başvurular elektronik ağ üzerinden uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresine yapılır.

• Kesin başvurular Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine resmi gazetede yayımlanan tebliğde yer alan başvuru süresi içerisinde şahsen yapılır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER NELERDİR?

I. Kesin başvuru aşamasında istenecek belgeler

1. Başvuru dilekçesi

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3. İş Planı

4. Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge

5. Taahhütname

6. Diploma veya çıkış belgesi

II. Hibe sözleşmesi aşamasında istenecek belgeler

1. Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge

2. Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri üretimi proje konuları hariç, yatırım yerine/işletmesine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi

3. Yapılacak olan yatırım yerine ait takyidatlı tapu kaydı belgesi

Başvuru yapan kişilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilecek formlar Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Detaylı bilgi için Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ediniz. Genç girişimcilerimize hayırlı olsun.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın