Kuruluş Amacımız Sadece Fayda

 • Yazının Tarihi: 07 Aralık 2019
 • Yazar: KKD
 • Yazarın bu yazısı 908 defa okundu.
 • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş

Derneğin Adı ve Merkezi – Madde 1

 1. Derneğin Adı: “Kırsalda Kadınları Destekleme Derneği” dir.
 2. Derneğin Kısa Adı: “KKD” dir.
 3. Derneğin merkezi Ankara -Çubuk’ta dır.     
 4. Derneğin Şubesi: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin AmacıMadde 2-Dernek, Yetişkin veya genç kadınların toplumsal hayata atılması, ekonomik özgürlüklerinin kazandırılması, girişimci ruhlarının geliştirilmesi, mesleki eğitim kursları ile eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, gençlik, spor ve sanat faaliyetleri ile sosyal alanda gelişimlerinin sağlanması, Türk kültür varlığının yayılmasının sağlanması için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla;

 1. Kadınlar başta olmak üzere toplumun maruz bulunduğu sorunların giderilmesi amacıyla ilgili örgütlerle projeler yapmak ve yürütmek,
 2. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti yapmak veya yapanlara destek olmak,
 3. Özellikle genç kadınlara yönelik olarak her türlü (eğitim,ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve siyasal) faaliyetlerde bulunmak, bu alanda faaliyetlerde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Kadınların siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanda gelişimleri sağlamak amacıyla her türlü projeyi yapmak ve hayata geçirmek. Bu alanda yapılacak sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 5. Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal statüsünün yükseltilmesine katkıda bulunmak,
 6. İstihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak, Kadın emeğinin değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak,
 7. Anne ve çocuğun, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için, annenin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetiştirilmesini sağlamak,
 8. Kadınlar arasında ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, sanatsal ve sosyal alanlarda ortak projeler geliştirerek birliği yapmak ve onların sosyal statülerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 9.  Maddi imkânları kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine burslar vermek üzere çalışmalar yapmak,
 10. Yaşlı, kimsesiz, özürlü ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışındaki Sivil toplum örgütlerine, Federasyonlara vb. topluluklara üye olmak veya bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
 12. Ulusal veya Uluslararası düzeyde eğitimler, toplantılar, tanıtımlar,konferans, seminer ve paneller düzenlemek.
 13. Kadınların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak, sosyal statülerini yükseltmek üzere alan araştırması için Yayın, anket, yarışma sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 14. Ulusal ve uluslar arası bir iletişim ağı oluşturmak.
 15. Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak ya da bilgi ve tecrübelerinden dolayı danışman olarak yararlanmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 17. Gerekli izin alınarak Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 20. Amacı gerçekleştirmek için Kanunların cevaz verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak, kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

Bir Yorum Yazın